Jenaplan

                          

De Springplank naar een kansrijke toekomst
Kinderen leren op de Springplank meer, anders en toekomstgericht. Ze groeien op tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke mensen. Ze leren zichzelf en elkaar goed kennen en waarderen. Kinderen worden gestimuleerd om initiatief te nemen, mee te praten en mee te denken. Ze leren creatief en probleemoplossend denken. Je veilig voelen heeft bij ons een prominente plaats, vandaar dat we ook een preventieve pestaanpak hebben

Wat is Jenaplan?
Jenaplanscholen besteden vanzelfsprekend aandacht aan schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen. We bieden goed en degelijk onderwijs dat voldoet aan de wettelijke eisen. We geven daarbij veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. De vier basiselementen van Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk een viering. Deze lopen als een rode draad door het onderwijs op onze school en versterken de vaardigheden van onze kinderen.
 
We zijn de enige school in Breda en omstreken die werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs.

Gesprek, Spel, Werk en Viering


Gesprek
Kringgesprekken nemen in het Jenaplanonderwijs een belangrijke plaats in. We leren kinderen zich te uiten, te luisteren en hun mening te vormen of bij te stellen. Elke week beginnen we met een schoolkring. Hierin vertellen we elkaar onder meer wat er in de week gebeurt, laten kinderen hun prestaties zien (zwemdiploma, kampioenschap, etc. ) en vieren we de verjaardagen.

Spel
Iedereen weet hoe belangrijk spel en bewegen is voor kinderen. Ook de kinderen op de Springplank krijgen gymles. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. Tussen activiteiten door doen we vaak bewegingsspelletjes en voor groepsvorming zetten we spel als middel in. Door samen te spelen, leren we rekening met elkaar te houden.

Werk
Rekenen, taal en lezen hebben hun vaste plek in ons onderwijs. Werken gaat met leerdoelen en weekplannen, kinderen leren al vroeg zelfstandig plannen. Wereldoriëntatie is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Alle vaardigheden die we de kinderen bijbrengen passen ze toe: ze gaan de wereld zelf ervaren, ontdekken en onderzoeken. In projectvorm behandelen we aan de hand van onderzoeksvragen verschillende thema's. Kinderen presenteren het resultaat aan elkaar. De leerkracht toetst of de doelen zijn gehaald.
 
Viering
We benutten met de kinderen zoveel mogelijk momenten die je kunt vieren. Klein of groot. Iets wat iemand met veel moeite onder de knie heeft gekregen, kan een goede reden zijn voor een feestje. In een viering komt alles samen: plezier, het vergroten van sociale vaardigheden en het delen van wat er met elkaar gemaakt, geleerd en bereikt is.

Bij de vieringen zijn ouders van harte welkom om te komen kijken. De kinderen tonen op het podium met zang, dans, poëzie en/of toneel wat ze in de afgelopen periode hebben geleerd. Naast inhoudelijke kennis leert je kind tijdens de voorbereiding en uitvoering ook andere vaardigheden, zoals samenwerken, jezelf presenteren en creatief uiten. En als ouder krijg je een goed beeld van wat jouw kind op school leert en welke (persoonlijke) ontwikkeling hij of zij doormaakt.
Cookie instellingen