Opvang

Buitenschoolse Opvang (BSO):
De Springplank is gevestigd in de Groenstraat. Binnen het gebouw wordt door Kober onder andere de buitenschoolse opvang (BSO) verzorgd. Deze sluit naadloos aan op ons continurooster. De kinderen kunnen dus direct vanuit de klas binnendoor naar de opvang.

Naast Kober zijn er ook andere aanbieders van naschoolse opvang.  De kinderen worden door een begeleiders van de betreffende organisatie opgehaald.
 
Andere aanbieders:
Partou (Smallsteps) www.partou.nl
KIK (Sport BSO) www.kik-kinderopvang.nl
Bloem www.bloembreda.nl 

Aanmelden voor BSO
U meldt uw kind(eren) zelf aan bij een BSO. Als school ontvangen wij de lijsten met wie, wanneer, van welke BSO gebruikmaakt. Hierdoor weet de stamgroepleider of een kind naar huis of naar een BSO gaat
Cookie instellingen