Uw kind aanmelden

Kennismakingsgesprek
Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben op onze school. Naast de informatie die te vinden is op onze website en in onze schoolgids willen wij je ondersteunen in jouw oriëntatie op een passende school voor jouw kind.

We maken daarom graag een afspraak met geïnteresseerde ouders/verzorgers voor een kennismakingsgesprek. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag je een kijkje nemen in onze groepen. Het doel van het kennismakingsgesprek is om een duidelijk beeld te geven van wie we zijn en waar we voor staan.
In geval van zij-instroom vanaf een andere basisschool vindt het eerste kennismakingsgesprek altijd plaats met de directeur en intern begeleider. Maak een afspraak door ons te bellen via 0765812119 of een mail te sturen naar Sjoerd Hagen, directeur, via shagen@markantonderwijs.nl

Schriftelijk aanmelden
Na afloop van het kennismakingsgesprek en/of vervolggesprek ontvangt je het aanmeldformulier van de school. Wanneer het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde documenten geretourneerd is op school, wordt de aanmelding van jouw kind op school verwerkt. Je ontvangt een bevestiging van de vooraanmelding per mail.

Start op school
Voor de vierde verjaardag komt het kind vijf dagen wennen in de groep. Deze wenafspraken maakt de leerkracht met de ouders/verzorgers. Kinderen die na 31 mei vier jaar worden, adviseren we om na de zomervakantie te starten. 
Cookie instellingen