Oudervereniging

Bij de Springplank zijn de ouders verenigd in een enthousiaste oudervereniging met een actief bestuur. 

Wat doet de oudervereniging?

De oudervereniging organiseert de volgende feestelijke activiteiten:
∙         Sinterklaasfeest
∙         Winterviering
∙         Carnaval
∙         Zomerfeest
∙         Verrassingsdag (schoolreis)
∙         Buitenglijden op de laatste schooldag van het jaar
∙         Nacht van groep 8: afscheidsavond/nacht voor groep 8

Verder verzorgt de oudervereniging de schoolfotograaf en het afscheidscadeau voor groep 8.

Hoe is de oudervereniging georganiseerd?
De oudervereniging vergadert in beginsel 6x per schooljaar, waarvan één keer een Algemene Ledenvergadering is. Deze Algemene ledenvergadering is aan het begin van elk schooljaar, bij deze vergadering zijn alle ouders welkom en ook de schoolleiding is aanwezig. Er wordt dan uitleg gegeven over het werk van de oudervereniging en de financiën van het afgelopen schooljaar, de activiteiten voor het komende jaar worden besproken en de begroting en de jaarlijkse ouderbijdrage worden vastgesteld.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit:
- voorzitter: Natascha Verwijmeren
- secretaris: Andre van Jaarsveld;
- penningmeester: Sharousella Duivenbode

Ouderparticipatie is meer dan welkom!

Uiteraard kunnen we al deze activiteiten niet alleen uitvoeren. Ruim vooraf aan een feestelijke activiteit wordt er vaak extra hulp gevraagd via het Ouderportaal aan jullie: alle ouders van de Springplank. Alvast bij voorbaat dank voor jullie hulp en enthousiasme!

 Ben je creatief en vind je het leuk om mee te denken hoe we deze activiteiten zo leuk mogelijk kunnen maken voor de leerlingen? Meld je dan aan als lid van de oudervereniging via ovspringplank@markantonderwijs.nl. Ook voor vragen kun je een e-mail sturen naar dit mailadres. 


                 
Cookie instellingen