Schooltijden


Op onze school hebben we een continurooster van 5 gelijke dagen. 
 
Inloop:    08.20 uur
Start schooldag: 08.30 uur  
Einde schooldag:  14.15 uur*
             
*Op woensdag is de onderbouw om 12.00 uur uit. 

Continurooster
We werken volgend een continurooster, waarbij de kinderen tussen de middag overblijven in de klas. Het gezamenlijk eten wordt begeleid door alle leerkrachten.

Het voordeel hiervan is o.a. dat:
Er is meer rust tussen de middag voor de kinderen
Het ritme van de kinderen wordt minder onderbroken
Na de lunchpauze zijn er minder opstartproblemen 
Er meer continuïteit is doordat kinderen tussen de middag niet gehaald hoeven te worden
We een bijdrage leveren aan de sociale vaardigheden en tafelmanieren van de kinderen
Er een mooi interactie-moment ontstaat tijdens de lunchStudiedagen

Om onze leerkrachten bij te scholen, plannen we elk schooljaar een aantal studiedagen in. Op deze dagen is er geen school en dient u, als dat nodig is, zelf voor de opvang van uw kind(eren) te zorgen.

De studiedagen staan vermeld op de schoolkalender.
 
Cookie instellingen