Medezeggenschapsraad

De Springplank hecht belang aan de (actieve) betrokkenheid van ouders. U kunt op verschillende manieren een bijdrage leveren. Dit kan bijvoorbeeld door plaats te nemen in de medezeggenschapsraad, de oudervereniging of klankbordgroep en door te helpen tijdens vieringen of uiteenlopende schoolactiviteiten. 

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad (MR) praat mee over alles wat er op school gebeurt. Dit loopt uiteen van advies over de begroting tot de protocollen van de groepsindeling. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen wordt voorgelegd aan de MR. U kunt de leden van de MR bereiken door een email te sturen naar mrspringplank@markantonderwijs.nl. Het reglement kunt u ook onder het kopje schooldocumenten vinden. 

Jaarverslag
Via deze link is het jaarverslag van het schooljaar 2022/2023 te vinden.

Het activiteitenplan voor de GMR is te vinden op de website van scholengroep MarkantLeerSaam
 
De MR bestaat uit: 

Oudergeleding:
Mark Tittulaer (voorzitter)
Ton Jansen
Diane Smeulders-Martens
Camiel van den Hout

Personeelsgeleding:
Ivet Elshout
Maarten de Tollenaar
Monique van Nelfen 
Bart van Haperen

Vergaderdata:
26-09-2023 
14-12-2023
06-02-2024
27-03-2024
21-05-2024
25-06-2024
Cookie instellingen