Tevredenheidspeiling

Binnen Markant Onderwijs is er in 2019 gekozen voor het instrument Succes!Spiegel, waarmee we de tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten meten.

De tevredenheid van ouders en leerlingen is de afgelopen jaren steeds ruim voldoende geweest. We hebben de afgelopen jaren samen met de nieuwe ib-er en directeur hard gewerkt om een duidelijk (zorg)structuur binnen de school weg te zetten. Dit heeft nu al geresulteerd in meer tevredenheid binnen het team. In 2019 heeft dit geresulteerd in een 7.7 gemiddeld van de ouders en de ouders bevelen de school van harte aan. Men gaf hier een gemiddelde van 8.1!

De uitkomst van de vragenlijst geeft een percentage waarbij de score een 8 of hoger was. Dit wil dus zeggen dat het overige percentage lager scoorde. De uitkomst is een mooie indicatie voor de tevredenheid van onze leerlingen. We zien over het algemeen dat leerlingen graag naar school gaan. Ze beoordelen de school met een 8.7! Er heerst een veilige sfeer in de groep en op het plein. Over het algemeen hebben ze het idee dat we de hen goed in beeld hebben en aansluiten bij hetgeen ze moeten leren. We blijven ook kritisch op de scores die een 7 of lager waren, zodat we ook daarin groei doormaken. 

We zijn er trots op dat ouders en kinderen onze school een mooi cijfer geven en zien ook dat dit in de omgeving wordt verteld. Dit heeft onder andere geresulteerd in een forse groei van het leerlingenaantal. Desondanks blijven we kritisch op ons eigen onderwijs en de wijze waarop we samen werken met ouders. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder! Via scholen op de kaart kunt u meer informatie vinden. Om meteen naar uitslagen te gaan klikt u op onderstaande links. 

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid ouders
Cookie instellingen