Missie/Visie

De Springplank naar een kansrijke toekomst
Kinderen leren op de Springplank meer, anders en toekomstgericht. Ze groeien op tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke mensen. Ze leren zichzelf en elkaar goed kennen en waarderen. Kinderen worden gestimuleerd om initiatief te nemen, mee te praten en mee te denken. Ze leren creatief en probleemoplossend denken. Je veilig voelen heeft bij ons een prominente plaats. We kennen elkaar en zorgen voor elkaar!

Wat is Jenaplan?
Jenaplanscholen besteden vanzelfsprekend aandacht aan schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, taal en rekenen. We bieden goed en degelijk onderwijs dat voldoet aan de wettelijke eisen. We geven daarbij veel aandacht aan vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Een brede ontwikkeling van het kind staat voor ons centraal. De vier basiselementen van Jenaplanonderwijs zijn: gesprek, spel, werk en viering. Deze lopen als een rode draad door het onderwijs op onze school en versterken de vaardigheden van onze kinderen.
 
In onderstaande filmpjes wordt het concept verder toegelicht, wordt beschreven hoe we een ondernemende houding stimuleren en hoe we het spelend leren bij de onderbouw vormgeven. 
 
      
      

       

 
Cookie instellingen